Barn utomlands och svenska språket

Välkommen till SWEA BUS

Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) hjälper föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet. Det underlättar inte bara umgänge med familj och vänner i Sverige utan är också viktigt för den som vill hålla dörren öppen för framtida studier i Sverige. 

Av Margot Björck

SWEA BUS är en kommitté inom SWEA International som arbetar med Barn Utomlands och Svenska språket, därav förkortningen BUS. Att bo utomlands och kanske tala flera olika språk inom familjen kan vara en stor utmaning. Att skapa plats i vardagen för en aktiv svenska kräver ansträngning, beslutsamhet och ofta mycket envishet! Men vi vet alla att tillgången till det svenska språket också ger nyckeln till så många viktiga saker i livet. Att kunna prata med och förstå släkten hemma i Sverige, kulturen och de svenska traditionerna. Möjligheten att gå på universitet eller högskola i Sverige kan vara ett viktigt perspektiv när man funderar kring varför man skall fortsätta att utveckla barnens svenska språk. Nyfikenheten och viljan att lära sig mer om Sverige kommer också att öka när du som barn vet att du kommer kunna göra dig förstådd och därmed också kunna få nya svenska vänner. 

Margot Björck och hennes barn. Foto: Privat

Att kunna samtala med sina barn på det egna modersmålet är en stark identitetsbärande faktor både för oss själva och för barnen. Nyckeln till att kunna förstå och identifiera sig i en kultur ligger också mycket i den språkliga kompetensen. Genom att ge våra barn nyckeln, det svenska språket, ger vi dem också nyckeln till deras historia och gemensamma kulturarv.

I BUS tycker vi att det ska vara roligt att lära sig och att utveckla ett språk! Att tala, läsa, skriva framhålls som något positivt är en nyckelkomponent i framgången. I vår forskning bland SWEA-medlemmar kan vi tydligt se att läsning, först tillsammans när barnen är små, och att prata svenska varje dag är de två viktigaste faktorerna för ett lyckat resultat i språkutvecklingen. Interaktion är nyckelordet att hålla i minnet, vi lär oss och övar ett språk tillsammans med andra människor. 

BUS är en grupp där du har möjlighet att inte bara ta del av vad den senaste forskningen säger men kanske ännu mer för att utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer. 

Varje år väljer kommittén också årets BUSa, en kvinna inom SWEA som har utmärkt sig på ett särskilt sätt när det gäller att hjälpa barn och unga vuxna bosatta utomlands att utveckla sin svenska. Vi tycker att det är ett bra sätt att kunna sprida goda idéer samtidigt som vi har möjlighet att visa vår uppskattning för de många hårt arbetande Sweorna runt om i världen. Fortsätt det goda arbetet och fortsätt prata, läsa, skriva och använda din svenska med nästa generation på alla möjliga sätt. Du kommer aldrig ångra det och dina barn kommer alltid att vara tacksamma för en sådan kärleksfull och användbar gåva!