Old fashioned Christmas in northern Sweden

Välkommen till en gammaldags jul i norra Sverige!

Upplev julen på Norra Berget i Sundsvall, med gnistrande snö, stjärnhimmel och bjällerklang

Under helgen 7-8 december går Norra Bergets årliga traditionella julmarknad av stapeln. Där kommer att finnas marknadsstånd med allehanda hantverk och våra historiska miljöer kommer att vara öppna med julförberedelser på gammalt vis och berättelser om julen förr.

Sundsvalls Museum, Friluftsmuseer och Kulturmiljö i samarbete med Föreningen Norra Berget

Welcome to an old fashioned Christmas in Northern Sweden!

Experience Christmas on Norra Berget in Sundsvall, with jingle bells, sprakling snow and a starlit sky

On December 7 and 8 the traditional annual Christmas Market will take place on Norra Berget. There will be market stalls with crafts work and our historic buildings will be open för Christmas preparations and story-telling about Christmas in the old days.

Sundsvalls Museum, Friluftsmuseer and Kulturmiljö in association with the Norra Berget Society

 

 For further information on Sundsvall kommun, visit http://sundsvall.se/Uppleva-och-gora/Museum/Friluftsmuseer-historiska-miljoer/Norra-berget/