Help our fellow Swedes in Calgary!

House after flood in Calgary

Upprop Calgary!

Calgary har drabbats av enorma översvämningar och befinner sig i katastrofläge.  Många har fått sina hem förstörda.

Svenska kyrkans satellitförsamling i Calgary har meddelat att en av de svenska familjerna har fått sitt hem förstört av översvämningarna. Satellitförsamlingen i Calgary gör vad de kan för att hjälpa denna familj samt andra evakuerade.

Av denna anledning gör vi nu ett upprop för att ekonomiskt stödja vår satellitförsamling och drabbade svenskar i Calgary – främst denna familj. Vi vädjar därför om donationer för detta ändamål. 

Skicka din donation till "The Swedish Lutheran Church in Toronto" och markera checken "Satellitförsamlingen i Calgary". Alla donationer går oavkortat till Calgary (kyrkan tar ingen administrativ avgift). Alla donationer över $25 får man skattekvitto för. Skicka checken till:

The Swedish Lutheran Church in Toronto

25 Old York Mills Road

Toronto, Ontario

M2P 1B5