Första Adventsgudstjänst

 

Mycket sång och music,

Predikan

1 december 2013

kl 6 pm

i Danska Kyrkan

6010 Kincaid Avenue

Burnaby BC

Adventskaffe serveras efter gudstjänsten i församlingssalen

ALLA VÄLKOMNA!